នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ លោកឈូប៊ុនរឿង ប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដឹងនាំ សហការី ចូលរួមក្នុងពិធី បុណ្យ សព របស់លោកគ្រូ អៀងរិទ្ធី អាយុ ៤២ ជាគ្រូបង្រៀន នៅ សាលាបឋមសិក្សា កំពង់ស្វាយ ដែលស្លាប់ ដោយ ឧបហេតុ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កម្មវិធីបុណ្យនេះធ្វើនៅ ក្នុងសង្កាត់ កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២