ភ្លៀងលាយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលកញ្ចុះបណ្តែតទឹកអាងអូរខៃដនត្រូវបានប៉ើងដួលចូលទឹក៨កញ្ចុះ
បន្ទាយមានជ័យ៖ភ្លៀងលាយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលកញ្ចុះបណ្តែតទឹកអាងអូរខៃដនត្រូវបានប៉ើងដួលចូលទឹក៨កញ្ចុះដែលកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង៥.៣០នាទីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នៅភូមិកូនដំរី សង្កាត់និមិត្ត ក្រុងប៉ោយប៉ែត។
អាជីវករជាម្ចាស់កញ្ចុះបានប្រាប់ថា៖នៅពេលល្ងាចគឺមានភ្ញៀវមានជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងនាំមិត្តភក្តីទៅលេងនិងហូបក្នុងកញ្ចុះដើម្បីមើលទេសភាពនិងទទួលខ្យល់ពីអាងអូរខៃដូន ស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់១មេយ៉ាងធំហើយមានលាយលំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលកញ្ចុះបណ្តែតទឹកដែលមានភ្ញៀវអង្គុយលេងបានប៉ើងដួលចូលទៅក្នុងទឹកនិងស្ពានដែលឆ្លងទៅរកកញ្ចុះបណ្តែកក្នុងទឹកត្រូវបាក់បណ្តាលភ្ញៀវភ័យកលក្លាចរត់ចែកជើងគ្នា។
អាជីវកររូបនោះបានបញ្ជាក់ថា៖ក្រោយពេលដែលកើតមានខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលប៉ើងនិងដួលកញ្ចុះបណ្តែតទឹកចូលទៅក្នុងទឹកបណ្តាលខូចខាតចំនួន០៨កញ្ចុះនិងបាក់ស្ពានឆ្លងទៅរកកញ្ចុះបណ្តែតតែសំណាងគ្មានភ្ញៀវរងគ្រោះ តែបណ្តាលអោយខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួនទោះជាមានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលប៉ៈពាល់ខូចខាតកញ្ចុះបណ្តែតទឹកឃើញមានភ្ញៀវបន្តនៅលេង។
អាជីវករជាម្ចាស់កញ្ចុះបណ្តែតទឹកបានបញ្ជាក់ថា៖កន្លងមកមិនដែលជាប្រទៈរឺរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលបំផ្លាញកញ្ចុះបណ្តែតទឹកនៅអាងអូរខៃដនក្រុងប៉ោយប៉ែត ទើបតែឆ្នាំនេះស្រាប់តែមានភ្លៀងលាយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលប៉ៈពាល់កញ្ចុះប៉ើងដួលកញ្ចុះចូលទឹកខូចខាតចំនួន០៨កញ្ចុះនិងស្ពាន១សម្រាប់ឆ្លងទៅកញ្ចុះបណ្តែតទឹកត្រូវបានបាក់៕(អា បង ស្អាត)