ភ្លៀងលាយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់រយៈពេល២ថ្ងៃប៉ៈពាល់ផ្ទៈសំបែងប្រជាពលរដ្ឋចំ៣ស្រុកមាននួន៣៨ខ្នងផ្ទៈ
បន្ទាយមានជ័យ៖ភ្លៀងលាយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់រយៈពេល២ថ្ងៃប៉ៈពាល់ផ្ទៈសំបែងប្រជាពលរដ្ឋចំ៣ស្រុកមាននួន៣៨ខ្នងផ្ទៈនៅថ្ងៃទី១៥.១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
បើយោងតាមរបាយការណ៍រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរយៈពេល២ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ដល់១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះមានភ្លៀងដោយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលប៉ៈពាល់ផ្ទៈសំបែងប្រជាពលរដ្ឋមានរំលំនិងប៉ើងដំបូលមាន៣ស្រុកចំនួន៣៨ខ្នងផ្ទៈ។
កាលពីវេលាម៉ោង៤ល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២មានភ្លៀងលាយលំដោយខ្យល់កន្ត្រាកប៉ៈពាល់ផ្ទៈសំបែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៣ខ្នងផ្ទៈមានរលំនិងប៉ើងដំបូលនៅឃុំសំរោង ស្រុកអូរជ្រៅ នៅវេលាម៉ោង៥.៣០នាទីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២មានភ្លៀងធ្លាក់លាយលំខ្យល់កន្ត្រាក់ប៉ៈពាល់ផ្ទៈសំបែងមានរលំនិងប៉ើងដំបូលចំនួន៦ខ្នងផ្ទៈនៅឃុំ.ស្រុកស្វាយចេក នៅវេលាម៉ោង៦,៣០នាទីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២មានភ្លៀងធ្លាក់លាយលំខ្យល់កន្ត្រាក់ប៉ៈពាល់ផ្ទៈសំបែងមានរលំនិងប៉ើងដំបូលចំនួន២៩ខ្នងផ្ទៈនៅឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក។
គួររំលឹកថា៖នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី០៥ដល់០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២មាន៥ស្រុក.ក្រុងមានភ្លៀងលាយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលប៉ៈពាល់ផ្ទៈសំបែងប្រជាពលរដ្ឋមានរលំនិងប៉ើងដំបូលចំនួន៨១ខ្នងផ្ទៈរលំទាំងស្រុងមានចំនួន៧៧ខ្នងផ្ទៈនិងរន្ទៈបាញ់របួសធ្ងន់ម្នាក់មាន១.ស្រុកអូរជ្រៅចំនួន៣៦ខ្នងសាលារៀន២ខ្នង ២.ស្រុកភ្នំស្រុកចំនួន៣៧ខ្នងរន្ទៈបាញ់របួសម្នាក់ ៣.ស្រុកម៉ាឡៃចំនួន១ខ្នង ៤.ស្រុកព្រៈនេត្រព្រៈចំនួន១ខ្នង ៥.ស្រុកថ្មពួកចំនួន៥ខ្នងដែលត្រូវបានទទួលពីសម្តេចហ្លងម៉ែនិងសម្តេចព្រៈនោរន្តម សីហមុនី ព្រៈរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទៅ១៦ដល់១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២មានភ្លៀងដោយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលប៉ៈពាល់ផ្ទៈសំបែងប្រជាពលរដ្ឋមានរំលំនិងប៉ើងដំបូលមាន៣ស្រុកចំនួន៣៨ខ្នងផ្ទៈ៕